INFO

Studie hotelu GRAND PRIX
Brno /

Klient:

Automotoklub
Automotodrom Brno

Autor:

Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar

Spolupráce:

Ing. arch. Jiří Michálek
Ing. Marián Kroček

Fotografie:

archiv autora

Zájmové území, o výměře 14 625 m2, se nachází v katastrálním území Ostrovačice na parcele č. 945/1. Lokalita je součástí areálu Automotodromu Brno. Z hlediska přírodních podmínek území leží v předhůří Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 440 m s plochým reliéfem. V současné době je plocha využívána jako parkoviště při pořádání sportovních akcí. Příjezd na parcelu je zajištěn po lesní komunikaci s dobrým napojením na silnici 602 a dálnici D1.
Investor požadoval studii výškové hotelové budovy pro ubytování závodníků a hostů brněnského okruhu. Možnost navrhovat hotel v prostředí hlučného autodromu byla pro autory výzvou. Zvolili jsme tvar štíhlé 27-mi podlažní věže na čtvercovém půdorysu 18x18 m.
Fasády situované směrem k závodišti byly s ohledem na hluk navrženy jako železobetonové s úzkými zářezy pro horizontálně řešená okna po celé délce venkovní zdi hotelového pokoje. Tímto bude z každého pokoje panoramatický výhled na celou dráhu. Architektonicky je fasáda inspirována charakteristickým tvaroslovím motorů…
Poslední dvě podlaží jsou vyhrazena pro vyhlídkovou kavárnu včetně terasy a požární techniku. V přízemí a podzemí jsou situovány parkoviště hostů, restaurace, bowlingové dráhy apod.
Venkovní plochy jsou navrženy jako lesoparky pro relaxaci sportovců a ostatních hostů.

studie hotelu GRAND PRIX v Brně studie hotelu GRAND PRIX v Brně studie hotelu GRAND PRIX v Brně studie hotelu GRAND PRIX v Brně studie hotelu GRAND PRIX v Brně