INFO

Chráněné dílny SANTÉ
Havířov /

Klient:

Statutární město Havířov

Autor:

Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar

Spolupráce:

Ing. arch. Jiří Michálek
Ing. Jaromír Ferdian (statika)
Ing. Marián Kroček (zeleň a vizualizace)
Ing. Jan Kania (profese)

Fotografie:

archiv autora

Koncepci nástavby a přístavby tehdejšího Ústavu sociální péče pro mládež řešila naše studie již v roce 2000, na projektu se ale nepokračovalo z důvodu nedostatku investičních prostředků. V roce 2001 proběhla pouze rekonstrukce stávajících pavilónů a jejich propojení spojovacím vestibulem. Následně v  roce 2005 bylo provedeno zateplení fasády a výměna oken a dveří.
Současný stavební program DOMOVA SANTÉ v zásadě z původní studie vychází, je rozšířen o přístavbu dvou výtahů a jejich komunikační propojení na úrovni III. NP. Nástavbou domov získá 3 terapeutické dílny s příslušenstvím.
Urbanistické řešení areálu je nově doplněno o parkovací plochy a řešení zeleně. Stávající asfaltové hřiště bude zrušeno, v prostoru před jižní fasádou domova jsou řešeny dvě venkovní, částečně zastřešené, terapeutické plochy. Součástí jedné z nich bude pískoviště a mlátový povrch pro pétanque. Druhá terapeutická plocha bude doplněna o závěsné kuželky. Stávající vstupy v oplocení areálu zůstanou zachovány, kovové oplocení bude rekonstruováno ve stávající výšce a materiálu.
Architektonické řešení vychází z principu řešení nástavby jako záměrně odlišné hmoty, v tomto případě dřevostavby. Členění fasády navazuje na stávající modulový systém, nekopíruje ho, ale vytváří členění oken a pilířů dle funkčních hledisek dispozice. Také přízemní zděná přístavba administrativního křídla je hmotově a materiálově odlišná a svojí barevností (obklad červenohnědými cementotřískovými deskami) dominantní. Propojovací lávka na úrovni III. NP, v úseku mezi výtahy, bude kovová, s předsazeným celoskleněným bezrámovým pláštěm. Východní a severní stěny výtahových šachet budou mít ocelovou konstrukci a stejný předsazený celoskleněný plášť. Západní stěna bude železobetonová, opatřena venkovním obkladem stejně jako přístavba administrativního křídla.

chráněné dílny SANTÉ v Havířově chráněné dílny SANTÉ v Havířově chráněné dílny SANTÉ v Havířově chráněné dílny SANTÉ v Havířově chráněné dílny SANTÉ v Havířově chráněné dílny SANTÉ v Havířově