INFO

Rodinný dům
Český Těšín - Stanislavice /

Klient:

soukromý

Autor:

Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar
Ing. arch. Jiří Michálek

Spolupráce:

Ing. Marián Kroček (zeleň a vizualizace)

Fotografie:

Jiří Michálek

Poslední dokončovaná realizace je patrový rodinný dům v Českém Těšíně – Stanislavicích. Je řešen jako nizkoenergetický.
Přehledné funkční schéma dispozice a jižní prosklení v prostoru jídelny na výšku obou podlaží, jsou hlavní znaky tohoto domu. Hmotové prvky fasády (v barvách šedé, bílé a červené omítky), hliníková okna a dveře, a čistý stavební detail, jsou použity záměrně pro celkový dojem elegantního dizajnu stavby.
Zahrada, navržena Ing. Mariánem Kročkem, a okolí domu (terasa) jsou teprve ve stádiu realizace.

dům v Českém Těšíně - Stanislavicích Rodinný dům dům v Českém Těšíně - Stanislavicích Rodinný dům dům v Českém Těšíně - Stanislavicích dům v Českém Těšíně - Stanislavicích