INFO

Rekonstrukce exteriéru Těšínského divadla
Český Těšín /

Klient:

Těšínské divadlo
Město Český Těšín

Autor:

Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar

Spolupráce:

Ing. arch. Jiří Michálek
Ing. Marián Kroček

Fotografie:

Alfred Petřík, Jiří Michálek

V původním projektu architektů Vávry a Černohorského z let 1958–1960 se počítalo s monumentálním prostorem včetně příjezdu k hlavnímu vchodu. Tento koncept nebyl realizován a kompromisně a neprofesionálně řešený předprostor ztratil svoji funkci. Navíc přerostlé jehličnany zcela zastínily pohled od ul. Ostravské a architektura čelní fasády se stala velmi málo čitelná.

Když autor v roce 2002 konzultoval svůj projekt opravy fasád s Ing. arch. Davidem Vávrou, synem již dnes nežijícího spoluautora Těšínského divadla Ing. arch. Zdeňka Vávry, byl ve svých snahách o pohledové otevření čelní fasády podpořen. Studie zpracovaná v listopadu 2007 byla schválena městským architektem a projednána s vedením Těšínského divadla a Města Český Těšín.

Dominantním motivem rozptylové plochy před hlavním vstupem do divadla je čtvercová plocha kamenné dlažby, členěna obdobně jak keramické prvky fasády. Je složena ze 4 betonových bloků, obložených kamennými deskami (slezská žula) a dřevěnými sedacími plochami. Uprostřed je umístěn výtvarný prvek (litinové desky v dlažbě, plastické písmo, nerez). V blízkosti památné lípy je navržen vodní prvek (statická fontána v úrovni dlažby).

Součástí obnovy divadla je i rekonstrukce služebního vstupu v provozní budově, projekt a realizace v roce 2008.

rekonstrukce exteriéru Těšinského divadla rekonstrukce exteriéru Těšinského divadla rekonstrukce exteriéru Těšinského divadla rekonstrukce exteriéru Těšinského divadla rekonstrukce exteriéru Těšinského divadla vrátnice vrátnice vrátnice vrátnice vrátnice