INFO

Studie bytových domů
Petřvald /

Klient:

SEP, s.r.o. Praha

Autor:

Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar

Spolupráce:

Ing. arch. Jiří Michálek
Ing. Marián Kroček (zeleň, vizualizace)

Bytové domy navržené pro lokalitu Petřvald–Centrum mají výhodnou polohu a orientaci. Pozemek je mírně svažitý, nachází se v samém centru města podél ulice Školní.
Studie zpracovaná v roce 2006 řešila nejen bytové domy, ale i novou radnici a náměstí.
K realizaci bohužel nedošlo, rada města tento jedinečný pozemek svěřila jinému investorovi.

bytové domy bytové domy bytové domy