INFO

Rekonstrukce historické budovy na Smetanově náměstí
Ostrava /

Klient:

IMGE, OKD, a.s.,

Autor:

Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar

Spolupráce:

Ing. Antonín Balšínek,
Ing. Petr Balšínek (stavební projekt)
Ing. arch. Zdeněk Zelenka (interiér)
MgA. Martin Kuchař (sochařský objekt)
Ing. Marián Kroček (zeleň)

Fotografie:

archiv autora

M. Kroček
A. Balšínek

Budova generálního ředitelství Vítkovických kamenouhelných dolů, na nynějším Smetanově nám. č. 2 v Moravské Ostravě, byla původně třípodlažním objektem, projektovaným architektem Felixem Neumanem v roce 1905 v neogotickém stylu. Již v roce 1925 nestačila její velikost požadavkům, a proto vznikla moderní nástavba architekta Otakara Bőhma.
Ten, s ohledem na poddolovanost celého území, nechtěl nadměrně zatížit stavbu a vyprojektoval nástavbu v technologii dřevěné konstrukce. Další dostavba proběhla v průběhu druhé světové války, kdy bylo k budově dodáno nové křídlo.
Rekonstrukce v letech 2004 až 2005 byla zaměřena na rozšíření kancelářských prostor v podkroví, rekonstrukci historických interiérů, změnu systému vytápění objektu a statické zajištění některých částí stavby. Opravou fasády a radikálnější rekonstrukcí její rohové části vznikla nová kvalita architektonické památky, její podtržení a určení chráněné novogotické podstaty.

Rekonstrukce historické budovy na Smetanově náměstí Rekonstrukce historické budovy na Smetanově náměstí Rekonstrukce historické budovy na Smetanově náměstí Rekonstrukce historické budovy na Smetanově náměstí