INFO

Ústředí Slezské diakonie
Český Těšín /

Klient:

Slezská církev evangelická a. v. (SCEAV)

Autor:

Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar

Fotografie:

Alfred Petřík, archiv autora

Už v roce 1993, po zásadní obnově poměrů ve SCEAV, byly kapacitní možnosti jeho ústředí vyčerpány. Nebyly zde prostory pro sdružení, které uvnitř církve vznikaly, nebo obnovovaly svoji činnost.
Projekt přístavby a rekonstrukce byl zpracován v roce 1993. V dispozici přístavby je zasedací sál a v patře byt a pokoje pro pohotovostní ubytování hostů. Ostatní prostory, včetně podkroví, jsou využity pro kanceláře. Sídlo biskupa bylo ve stávající budově ponecháno.
Ztvárnění fasády formou bílých křížů spojuje obě části do jednoho kompaktního celku, vyjadřuje jednotu funkce a formy...

Ústředí Slezské diakonie Ústředí Slezské diakonie Ústředí Slezské diakonie Ústředí Slezské diakonie