INFO

Studie obytné zóny Sokolovská
Český Těšín /

Autor:

Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar

Spolupráce:

Ing. arch. Jiří Michálek

Studie obytné zóny Sokolovská Studie obytné zóny Sokolovská