INFO

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím
Český Těšín /

Klient:

Školský úřad v Karviné

Autor:

Ing. arch. Mgr. Karel Cieslar

Spolupráce:

Prof. Juraj Meliš, ak. soch.
Ladislav Szpyrc
Ak. soch. Ota Cienciala

Fotografie:

Štěpán Špic, archiv autora

Dostavba polského gymnázia v Českém Těšíně vznikla na základě autorovy studie z roku 1990.
Dispoziční řešení bylo logicky vázáno na provoz stávající školy a té části budovy, v níž mělo gymnázium své dosavadní skromné prostory. V šestipodlažní přístavbě byly umístěny učebny a jejích příslušenství.
Ve dvorní dvoupodlažní budově se nachází tělocvična a podkrovní galerie přístupná po rampě z dvorního prostranství.
Typickými znaky postmoderní historizující formy gymnázia jsou prosklené světelné prvky, věž s hodinami ve dvorní části a vertikální prvek na uliční fasádě.
V prostoru schodiště je zavěšena skulptura od prof. Juraje Meliše – „Idea“. Ostatní výtvarná díla jsou z dílny Oty Ciencialy a Ladislava Szpyrce.

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gymnázium s polským jazykem vyučovacím