INFO

Diplomová práce 1979 /
 

Autor:

Ing. arch. Mgr. Karel Cieslar

Fotografie:

archiv autora

Škola: Slezská polytechnická univerzita v Glivicích, Polsko, fakulta architektury (Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury)
Profesor:Zbigniew Gądek
Téma:„Zdynamizowana przestrzeń linearna Cieszyn – Těšín. Studium metodologiczne formowania centrum oraz próba integracji obu części miasta“
Datum:15. 05.1979

__________________________________________________

Diplomový projekt byl zpracován na základě všech v té době dostupných podkladů. Autor využil také velmi cenných inspiračních podnětů ze studijní cesty po zemích tehdejší západní Evropy („EUROARCH77“), a rovněž vlastního studia problematiky rozdělených měst nebo dvojměstí. Hlavním problémem diplomové práce byly prostorové aspekty centra města s důrazem na specifické možnosti hraničních měst.
Projekt byl prezentován na 22 výkresech rozm. 100x70 cm. Textová část obsahovala 200 stran.
V závěru profesorské recenze se píše: „Projekt jest wykonany s pasją, z dużym talentem i wykazuje pełne opanowanie warsztatu projektowego i dojrzałość zawodową. Został zaprezentowany ponadto dokonale graficznie.“
Diplomový projekt byl vystavován v rámci prezentace k 70. výročí města Českého Těšína ve výstavní síni Muzea Těšínska v roce 1990.

Diplomová práce 1979 Diplomová práce 1979 Diplomová práce 1979 Diplomová práce 1979 Diplomová práce 1979 Diplomová práce 1979 Diplomová práce 1979 Diplomová práce 1979 Diplomová práce 1979 Diplomová práce 1979 Diplomová práce 1979 Diplomová práce 1979 Diplomová práce 1979