INFO

Farní budova SCEAV
Karviná /

Klient:

farní sbor v Karviné–Fryštátě
SCEAV

Autor:

Ing. arch. Mgr. Karel Cieslar

Fotografie:

archiv autora

První studie rekonstrukce a přístavby farní budovy byla zpracována
již v roce 1986.
Ještě před rokem 1989 byla stavba zahájena rozsáhlou rekonstrukcí stávajícího historického objektu (bývalé spořitelny) a přístavbou nového chrámového objektu půdorysných rozměrů 12,5 x 14,0 m a sociálního zázemí. Přístavba nemohla být realizována na parcelách po demolici bývalých církevních objektů, jejichž restituce dosud neproběhla. Dle podmínek územního rozhodnutí, je přístavba ukončena štítovou zdí. Stavba kostelní věže byla zahájena (pouze základy).
V přízemí stávajícího objektu se nachází malý sál, kancelář a obchod „Agape“ (ten, ještě před kolaudací, sloužil jako první místo pro schůze Občanského fóra města Karviné!). V patře jsou dva služební byty.
Celou historii karvinského evangelického sboru popsal autor v článku „Zbór, który nie zrezygnował“ v církevním časopisu PL č. 12–13 ze dne 11. 12. 1989.

Farní budova SCEAV Farní budova SCEAV Farní budova SCEAV Farní budova SCEAV Farní budova SCEAV