INFO

Základní škola
Těrlicko /

Klient:

Obec Těrlicko

Autor:

Prof. dr. hab. ing. arch. Zbigniew Gądek
Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar

Spolupráce:

MgA. Martin Kuchař
Roman Witasek

Fotografie:

Štěpán Špic, archiv autora

Projekt výstavby nové školní budovy reagoval na požadavek zajištění prostor pro výuku, odpovídajících stavu školáků v Těrlicku. Návrh vycházel ze studie prof. Zbigniewa Gądeka z roku 1990. Jak můžeme číst v jeho knize „The architekture of place“ (vyšla v Krakově v r. 1996) velmi si vážil práce v autorově těrlickém ateliéru. O stavbě říká, že její „…historizující forma je postavena z moderních materiálů“.
Autorům šlo o to, udělat uprostřed šedé postsocrealistické zástavby, takový objekt, který bude z jiného světa a bude vyvolávat v představách dětí přívětivé pocity.
V interiérech byly uplatněny díla sochaře Martina Kuchaře, výtvarníků Romana Witaska a Josefa Dostala.

Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola