INFO

Studie nádstavby chráněného bydlení
Český Těšín /

Klient:

Slezská diakonie

Autor:

Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar

Spolupráce:

Ing. arch. Jiří Michálek

Stávající středisko SD „ Lydie“ v Českém Těšíně je zařízení, jehož cílem a posláním je rozvoj a zlepšení kvality života dětí se zdravotním postižením s ohledem na jejich individuální potřeby tak, aby se jejich život podobal životu vrstevníků. Součástí tohoto poslání je také podpora a provázení rodin během poskytovaných služeb.
Středisko provozuje: denní stacionář, odlehčovací služby a ranou péči. V zařízení se také nachází elokované pracoviště Církevní mateřské školy v Č. Těšíně, kterou navštěvuje 9 klientů.
Posláním denního stacionáře Slezské diakonie Lydie v Českém Těšíně je podpora a pomoc dětem se zdravotním postižením v udržení a rozvíjení fyzických, psychických a sociálních dovedností. Na základě individuálních potřeb dětí jsou vedeny k jejich soběstačnosti formou aktivizačních, výchovných a vzdělávacích činností. Dětem, které vlivem svého zdravotního postižení mají omezené možnosti navázat kontakty ve svém okolí, jako jejich zdraví vrstevníci, je napomoženo v začlenění do běžného života.

Základní údaje o kapacitě stavby : chráněné bydlení pro 12 osob ve dvou komunitních bytech (domácnostech) po 6-ti osobách každý.
Pozn.: Domácnost – soubor místností a prostoru pod společným uzamčením, který svým
stavebně technickým a funkčním uspořádáním splňuje požadavky pro trvalé bydlení,
kde je poskytována sociální služba. Jedná se o personálně a provozně uzavřenou skupinu.
Skupinová domácnost – domácnost pro 3-6 uživatelů

  • velikosti bytových jednotek: každý byt (domácnost) je složen s pěti ložnic se samostatným soc. zařízením (sprcha, WC, umývadlo) a šatnovou předsíňkou. Společné prostory obou komunitních bytů jsou: chodba a společná kuchyň s jídelním a odpočinkovým koutem.
  • užitkové plochy: společné pro oba byty jsou prostory pro rehabilitaci (herny) a místnosti pro personál a úklid vč. prádelny apod. Některé ložnice a pokoje mají také lodžie.
    -obestavěné prostory: 2869,0 m3 (schodiště 214 m3, II.NP 252 m3, III.NP 2403 m3)
    -zastavěné plochy nástavby: 534,0 m2
-zastavěné plochy přístavby: 19,0 m2

Studie nádstavby chráněného bydlení Studie nádstavby chráněného bydlení Studie nádstavby chráněného bydlení Studie nádstavby chráněného bydlení Studie nádstavby chráněného bydlení Studie nádstavby chráněného bydlení Studie nádstavby chráněného bydlení Studie nádstavby chráněného bydlení Studie nádstavby chráněného bydlení Studie nádstavby chráněného bydlení Studie nádstavby chráněného bydlení Studie nádstavby chráněného bydlení Studie nádstavby chráněného bydlení