INFO

Pasivní rodinný dům
Horní Bludovice /

Klient:

soukromý

Autor:

Ing. arch. Jiří Michálek

Spolupráce:

Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar

Pozemek byl vybrán z důvodu realizace rodinného domu v pasivním standartu. Tato parcela i s respektováním urbanismu okolní zástavby solitérního bydlení nabízí prakticky optimální podmínky pro tento typ stavby.
Dům je členěn do několika hmot, které se od sebe liší jak vzhledem, tak provozem. Nejdominantnější je obytná část, která je dvoupodlažní v dřevěném obkladu. Tato část je jako jediná vytápěná a z tepelně izolačního hlediska je řešena samostatně, aby došlo k eliminaci tepelných mostů. Ostatní hmoty jsou přistavěny tak, aby neporušili tepelnou obálku vytápěné části. Obytný prostor má tvar obdélníku, který má svoji delší stranu orientovanou na jih, resp. sever. K obytné části je ze západní strany přistavěná dvojgaráž a z východní venkovní sklad. Obě tyto hmoty mají jinou barevnost a strukturu. Z důvodu zamezení přehřívání u prosklených ploch na jižní fasádě jsou okna opatřena stínícími prvky-přístřešek a slunolamy.
RD je na pozemku umístěn co nejseverněji, aby byla zahrada ve spojitosti s domem v maximální možné ploše orientovaná směrem k jihu.

Pasivní rodinný dům Pasivní rodinný dům Pasivní rodinný dům Pasivní rodinný dům