INFO

Revitalizace ulice ČSA
Ostrava - Michálkovice /

Klient:

Statutární město Ostrava

Autor:

Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar

Spolupráce:

Ing. arch. Jiří Michálek, Ing. Marián Kroček, Ing. Bohumír Michál a další

Ulice Československé armády (ČSA) a Rychvaldská jsou páteří zastavěné části městského obvodu Michálkovice a spolu s Michálským náměstím tvoří zajímavý lineární urbanistický prostor. Ten je umocněn architektonickou dominantou celé kompozice centra – národní kulturní památkou - Dolem Michal- s charakteristickou těžní věží.
Přes všechny pozitiva industriálního dědictví chybí v centru Michálkovic kvalitní veřejná prostranství a „uchopitelný“ prostor náměstí.
Návrh revitalizace je členěn do tematických okruhů hlavně z hlediska funkčních dopravních celků jako jsou: křižovatky, zástavky MHD, náměstí, parkoviště apod. Uliční prostor a veřejná prostranství se „revitalizují“ především tím, že se podaří harmonicky skloubit všechny druhy pohybů obyvatel a návštěvníků centra městské části.

Revitalizace ulice ČSA Revitalizace ulice ČSA Revitalizace ulice ČSA Revitalizace ulice ČSA