INFO

Rekonstrukce fasád rodinného domu
Ostrava - Vítkovice /

Klient:

soukromý

Autor:

Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar

Spolupráce:

Ing. arch. Jiří Michálek

Dům je cihelný, postavený ve třicátých létech minulého století na půdorysu 8,85 x 9,0 m, v r. 1991 byl rozšířen o nepodsklepenou přístavbu na půdorysu 2,225 x 8,85 m.
Zdivo suterénu (IPP) tl. 600 mm je z cihel plných na MVC, ostatní obvodové zdivo tl. 450 mm vč. pozdější přístavby tl. 400 mm je také z cihel plných na MVC. Strop nad IPP je betonový, ostatní stropy jsou dřevěné, trámové, nad přístavbou keramické, z desek CSD Hurdis 2 do I-nosíčů.
Střecha nad původním půdorysem domu je sedlová, nad přístavbou pultová. Krov dřevěný, zateplený mezi krokve a kleštiny minerální vlnou v tl. 200 mm, část střechy od jihozápadu v tl. 300 mm.
Stavební konstrukce jsou v dobrém technickém stavu, zdivo je suché. Dřevěné konstrukce jsou zdravé a ošetřené proti hnilobě a dřevokazným houbám.

Účelem rekonstrukce obvodového pláště RD je kromě architektonického řešení také jeho stavebně konstrukční obnova, především z hlediska tepelně-izolačních vlastnosti.

Rekonstrukce fasád rodinného domu Rekonstrukce fasád rodinného domu Rekonstrukce fasád rodinného domu Rekonstrukce fasád rodinného domu Rekonstrukce fasád rodinného domu Rekonstrukce fasád rodinného domu Rekonstrukce fasád rodinného domu Rekonstrukce fasád rodinného domu